Новини - Институт за държавата и правото при БАН
Bulgarian English
Институт за държавата и правото при БАН
Нейно Величество Кралица Елизабет II удостоява Диана Ковачева със званието „Член на ордена на Британската империя”Диана Ковачева получава званието за усилия в борбата срещу корупцията и за установяване на върховенството на закона в БългарияСемейното правосъдие е изместено в периферията на публичния и професионалния дебат според учените от Института за държавата и правото - БАНСеминар, посветен на 145-ата годишнина на БАНИзлезе от печат сп. "Правна мисъл"кн. 2/2014
Начало » Новини

Новини

print

Конкурс

за доцент по Административно право и административен процес Институтът  за  държавата  и  правото  при  БАН  –  София,  обявява  конкурс  за  ...

Научно жури за присъждане на ОНС “доктор по право”

на Александър Атанасов Александров Научно жури за присъждане на ОНС “доктор по право” съобщава, че открито заседание за защита на дисертационен труд на тема “Придобиване на собствени ...

Конкурс

за академичната длъжност доцент по Международно частно право Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за академичната длъжност доцент – 1 (един) бр., по Международно частно право от област на...

Конкурс

за академичната длъжност главен асистент по Наказателно право Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за академичната длъжност гл. асистент – 1 (един) бр., по Наказателно право от област на ...

Конкурс

за доцент по Правна социология Институтът за държавата и правото при БАН – София, обявява конкурс за доцент по Правна социология. Правна информатика от професионално направление ш.3.6 Право, област на висше о...

Подкатегории

Facebook like

Регистирайте се сега!
Отписване

Ако желаете да спрете получаването на бюлетина, запишете тук кода за отписване. Кода за отписване можете да намерите в бюлетина. След това натиснете Отписване.

http://ban.ipn-bg.org/inner.php/ajax
Моля, изчакай...
Невалиден имейл адрес

Актуално