Новини - Институт за държавата и правото при БАН
Bulgarian English
Институт за държавата и правото при БАН
Начало » Новини

Новини

print

Институтът за държавата и правото (ИДП) е създаден през 1947 г. и е единственото научно звено в системата на БАН, което извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на правото. Наред с това Институтът осъществява активна научно-експертна и консултативна дейност в помощ на органите от законодателната, изпълнителната и съдебната власт. ИДП работи активно за подготовка на висококвалифицирани научни кадри и докторанти в областта на правната наука и за обучението на студенти по право в различни висши училища.

Kонкурс за докторанти за учебната 2013-2014 г.

допълнителен прием, държавна поръчка Kонкурс за докторанти за учебната 2013-2014 г., допълнителен прием, държавна поръчка Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за докторанти в професионално ...

Научен семинар

тема „Изключване на съдружник в ООД - дикусионни въпроси“ Научен семинар на учените и докторантите от Института за държавата и правото при БАН Лекция на тема „Изключване на съдружник в ООД - дикус...

Промяна в датата и часа на научно жури

на Радослава Янкулова НОВАТА ДАТА Е 18,03,2014, НОВИЯТ ЧАС: 17.00 Цялата заповед вижте ТУК

Конкурс за доцент

Административно право и административен процес Институтът за държавата и правото при БАН – София, обявява конкурс за доцент по административно право и административен процес от професионално направление ш.3.6...

Научно жури за присъждане на ОНС “доктор по право”

на Радослава Димитрова Янкулова Научно жури за присъждане на ОНС “доктор по право” съобщава, че открито заседание за защита на дисертационен труд на тема “Конституционен процес&rdquo...

Регистирайте се сега!
Отписване

Ако желаете да спрете получаването на бюлетина, запишете тук кода за отписване. Кода за отписване можете да намерите в бюлетина. След това натиснете Отписване.

http://ban.ipn-bg.org/inner.php/ajax
Моля, изчакай...
Невалиден имейл адрес

Актуално